არჩევანი ბინარული ოფციონებისთვის: ფუნდამენტალური თუ ტექნიკური ანალიზი?

როგორც წესი, დამწყებნი ირჩევენ ფუნდამენტალურ ანალიზს. ტექნიკურ მეთოდზე უარის თქმის მიზეზს წარმოადგენს მათემატიკის საფუძვლები და გეომეტრიული ტერმინები. ბევრ ადამიანს ჰგონია, რომ ეს ინფორმაცია არაა იოლად წასაკითხი და გასაანალიზებელი.

ტექნიკური ანალიზი უზრუნველყოფს მოგებას რიგ მნიშნელოვან შემთხვევებში 60-80% ალბათობით. ეს არის ძალიან მიმზიდველი მაჩვენებელი. ბევრი სავაჭრო სისტემა დაფუძნებულია უფრო მექანიზმებზე, ვიდრე იოლ აღქმაზე, და ხანგრძლივ პერსპექტივაში შესაძლებელს ხდის მეტ მოგების მიღწევას.

ფუნდამენტალური ანალიზი მოითხოვს დროის ხანგრძლივ პერიოდზე ბაზრის ევოლუციის ფართო ცოდნას, კორელაციის და მისი დინამიკის საფუძვლების ჩაწვდომას. იმისთვის, რომ კომპეტენტურ დონეზე მართოთ მიმდინარე სიტუაცია, საჭიროა გაიგოთ ქვეყნების და ბევრ ქვეყნებს შორის, დამოკიდებულების კონტექსტში, ეკონომიკური განვითარება.

მნიშვნელოვანია იმის მიხვედრა, რომ მსოფლიოს ეკონომიკის და სოციალური სიტუაციის ახალი ამბების სწრაფი გადახედვა და ექსპერტების პროგნოზები იქნება არასაკმარისი იმისათვის, რომ საიმედოდ გათვალოთ აქტივის ფასის ცვლილების ტრენდები. იდეალურ შემთხვევაში, ფუნდამენტალური ანალიზი უნდა ტარდებოდეს შესაბამისი პროფილის უმაღლესი განათლების მქონე სპეციალისტების მიერ. ან, სულ მცირე, ძალიან კარგად გაცნობიერებული ადამიანების მიერ, ვინც მზადაა დახარჯოს მრავალი საათი საფუძვლების შესწავლაზე დამატებით შესაბამისი ინფორმაციასთან ერთად.

კარგი მსგავსება შეიძლება გაკეთდეს მშენებლობის პროექტთან. თუ თქვენ გადაწყვიტეთ სახლის აშენება ხანგრძლივი კომფორტული ცხოვრებისთვის, თქვენ დაგჭირდებათ ძლიერი ფუნდამენტი და ხარისხიანი მასალა. საგულდაგულო მომზადება ხანგრძლივი და მაღალი წარმადობის შედეგებზე არის ფუნდამენტალური ანალიზი. და თუ გსურთ სეზონის მოახლოებისას გააწყოთ საზაფხულო ჯიხური, მიადეთ ერთმანეთს ლარტყები კედლების შეფიცრებისთვის, დააფარეთ სახურავი და შესახლდით. ეს გახლავთ ტექნიკური ანალიზი. ეს, აქ და ეხლა, იძლევა შედეგებს, თითქმის წინასწარი სწავლების გარეშე.

აქედან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ტექნიკური და ფუნდამენტალური ანალიზის დაარსება ბინარული ოფციონების ვაჭრობის პირობებში, საკმაოდ იდენტურია იმ საფუძვლებთან, რომლებიც გამოიყენება სავაჭროდ ზოგიერთი საფონდო ბირჟებით.

გარდა ამისა, მეთოდების დეტალურ ანალიზს იმ დასკვნამდე მივყავართ, რომ ფუნდამენტური ანალიზი არის კომპლექსი და მოითხოვს სხვადასხვა სოციალურ, ეკონომიკურ და ფინანსურ სფეროებში ღრმა ცოდნას. და ამ დროს ტექნიკური ანალიზი არის უფრო კონკრეტული და გასაგები მომზადების გარეშეც კი.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *