ბინარული ოფციონების ინდიკატორები

ინდიკატორები წარმოადგენენ ბაზრის ტექნიკური ანალიზის თვალსაჩინო ინსტრუმენტს. მაშინაც კი, თუ შეძენილი სიგნალების საფუძველზე დაიწყებთ მოგებით, მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, თუ როგორ იყენებენ მათ შექმნილი სავაჭრო სისტემები. თანდათან გამოცდილების შეძენისას და პროგნოზირების საფუძვლების გაგების განვითარებისას, თქვენ შეგეძლებათ გახდეთ დამოუკიდებელი და გაზარდოთ შემოსავლები. ტექნიკური პროგნოზი დაფუძნებულია გრაფიკებზე, რომლების ანალიზიც ხორციელდება სხვადასხვა ინდიკატორის საშუალებით. ზემოთ განხილული სიგნალები გამოიყოფა მსგავსი იარაღების გამოყენების დროს. რამდენიმე ინდიკატორის შერწყმა ან გრაფიკის ხაზის გადაკვეთა, ვიზუალურად და მათემატიკურად წარმოადგენს მაღალ ალბათობას ისეთ შემთხვევაზე, როგორიცაა ოქროს ფასის ზრდა. ამიტომ ისინი წარმოადგენენ ისეთ სიგნალებს, რომლებზე დაყრდნობითაც ტრეიდერი შეარჩევს ნაყიდი ოფციონების პარამეტრებს.

სავაჭრო ინდიკატორების არჩევა

არსებობს ინდიკატორებთან მუშაობის ზოგადი პრინციპები, რაც გვაძლევს მათი ჯგუფებად დაყოფის საშუალებას, უფრო მარტივი კითხვისთვის და დახარისხებისთვის. სწორედ ეს გახდება თქვენი წარმატებული ვაჭრობის საფუძველი.

უფრო უკეთესად რომ ჩავწვდეთ, მოდით გავაანალიზოთ სხვა ძირითადი გაცვლა ­­­­-­ ტრენდის კონცეფცია, რომელიც წარმოადგენს გარკვეული სახის ტენდენციას, ნიმუშს. მაგალითად, ევროს ფასის ზრდა დოლართან მიმართებაში. ინდექსების უმრავლესობა ეყრდნობა ტრენდს. დროში, თითოეული აქტივის კატეგორია შეიძლება იყოს გამოხატული ტრენდის სახით, ისევე როცა შემოდის დაუბალანსებელი და რთულად პროგნოზირებადი, როგორც განვითარებისთვის, ასევე შედეგისთვის. ტრენდების უქონლობის შემთხვევაში, არსებობს სხვა საკმაოდ საიმედო ანალიზის მეთოდი და სპეციალური ინდექსები.

ტრენდების ინდიკატორები

გამომდინარე მათი სახელიდან, ამ ტიპის ინდიკატორები დაკავშირებულია ტრენდის არსებობაზე, ანუ, ისინი გვეხმარებიან საკუთარი მიმართულების გამოთვლაში. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ თავის სახეობაში ეს უფრო მნიშვნელოვანია. პრინციპში, ტრენდით ვაჭრობა წარმოადგენს უფრო ამბიციურ სტრატეგიას. ის შედგება გარიგებიდან ფასის შემცირებისგან, იმ დროისთვის, როდესაც უკანასკნელი უკვე შემცირდა. და პირიქით, როდესაც ფასი იზრდება – ოფციონის ყიდვა მისი შემდგომი ფასის გაზრდისთვის. ინდიკატორები ტრენდის მიმართულებაზე უზრუნველყოფენ ვიზუალურ ნიშანს.

ბოლინგერის (Bollinger) ინდიკატორი

ეს ინდიკატორი არსებობს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლის იყოს დღისთვისაც კი აქტუალური და ფართოდ გამოყენებადი. მოსახერხებელია დაშენება პირდაპირ ფასის გრაფიკზე. სამი ტალღისებრი ხაზი, რომელიც მას აფორმირებს, ფასის კვეთაში აჩვენებენ ტრენდის ხასიათს. თუ იკვეთება ზედა მრუდი ­­­— ტრენდი იზრდება. თუ ის კვეთავს ქვედა ხაზს — ტრენდი მცირდება. როცა ის შუაშია — ბაზარი სტაბილურია. ტრეიდერების უმეტესობისთვის მესამე ვარიანტი ნიშნავს მოლოდინის პერიოდს. ტრანზაქციები დაგვიანებულია რაიმე ახალ დინამიკამდე.

მცოცავი საშუალო კრებადობის/განშლადობის ინდიკატორი (MACD)

ეს ინდიკატორი შეიძლება იყოს წარმოდგენილი როგორიც არის ან MACD ჰისტოგრამის სახით. როგორც წესი, ვიზუალურად ის დიდად არ განსხვავდება ბოლინგერის ხაზებისგან, და ის ასევე განლაგებულია ფასის გრაფიკზე.

MACD-ის ჰისტოგრამა განსაკუთრებითაა გამოსაყენებელი გრძელვადიანი ოფციონებისთვის. ის არ გამოიყენება მცირე დროის ინტერვალისთვის, როდესაც მას შეუძლია მოგვაწოდოს ცრუ სიგნალიც კი. ის გამოიყურება როგორც დამოუკიდებელი გრაფიკი, სხვადასხვა სიმაღლის ვერტიკალური სვეტების კრებულით, რომლებიც კვეთენ ტრენდის ამსახველ ჰორიზონტალურ ხაზს. ვერტიკალური ხაზების სიგრძე მიუთითებს ტრენდის ინტენსივობაზე. რაც უფრო მაღლა იქნებიან ჰორიზონტალურ ხაზზე, მით უფრო იმატებს ფასი. და რაც უფრო დაბლა იქნებიან ხაზის ქვეშ, მით უფრო დაბალი იქნება ფასი.

Ichimoku

ეს უფრო რთული გამოსაყენებელია, მაგრამ ძალისხმევა დაგიფასდებათ მაღალი სიზუსტით. თქვენი ichimoku ინდიკატორი შედგება 5 ხაზისაგან, რომლებიც აწარმოებენ სიგნალს მათ გადაკვეთებში. ის აგრეთვე განლაგებულია გრაფიკზე, და გამოსცემს კვეთებში მნიშვნელოვან ინფორმაციას. ოფციონების შერჩევის გამოყენებისთვის, ამის სიგნალი უნდა იყოს იგივე. და ისევ, ეს უფრო ზუსტია დროის ხანგრძლივი ინტერვალისთვის. რაც უფრო დიდია ტრენდი, მით უფრო საიმედოა ამის შესახებ სიგნალები.

ტრენდის მიღმა გამოყენებული ინდიკატორებს უწოდებენ ოსცილატორებს. ისინი კარგად მუშაობენ ბინარული ოფციონებისთვის და ნამდვილად შეეფერებელია Forex-ის ტრეიდერებისთვის. ისინი არ იძლევიან ნათელ სურათს აქტივის ღირებულების განაკვეთის ცვლილებაზე. ისინი ვერ ასახავენ, თუ რამდენ პუნქტს დაიპყრობს ფასი. ოსცილატორი მხოლოდ განსაზღრავს იმას, თუ სად წავა ფასი – აიწევს, თუ დაიწევს? ამას ეწოდება „შემხვედრი სავაჭრო არხი“, ანუ, გაითვალისწინება მხოლოდ მიმართულების მოძრაობა. მომგებიანი ოფციონების შესაძენად ეს საკმარისია.

იმპულსი (Momentum)

სავარაუდოდ ბინარულ ოფციონებში ეს ყველაზე იოლი და ნათელი ინდიკატორია. ის გამოიყენება სხვა ბაზრებზეც კი. უკანასკნელი ადარებს მიმდინარე ფასებს დახურვისა და წინამდებარე პერიოდის ფასებთან. რაც მნიშვნელოვანია, ის წინასწარ ასახავს ფასების დინამიკას და საშუალებას იძლევა გაგხადოთ „პროაქტიური“. ინდიკატორის სიგნალის გაგება ძალზე იოლია. თუ მისი ხაზი შედარების შემდგომ ადის მაღლა, ესაა ყიდვის სიგნალი, თუ დაბლა ჩადის – გაყიდვის. ბინარული ოფციონების შემთხვევაში, პირდაპირ ინდიკატორის ხაზის პროგრესით განსაზღვრული, თქვენ უნდა გააკეთოთ არჩევანი ფასის მომატებაზე ან დაკლებაზე.

სტოხასტიკა

სტოხასტიკა შეიძლება იყოს გამოყენებული მხოლოდ ტრენდის არყოფნის შემთხვევაში. პირველ რიგში დარწმუნდით ტრენდის ინდექსების შემოწმებაში. სხვა შემთხვევაში, მიღებული სხოლასტიკური მონაცემები არასაიმედოა და მათზე დაფუძნებული გაყიდვები იქნება ზარალიანი. ინდიკატორი გრაფიკზე წარმოდგენილია მილის სახით ორივე მხრიდან განსაზღვრული ხაზებით. მისი შედეგი ასევე საკმაოდ თვალსაჩინოა. როცა ფასის დიაგრამა კვეთს ინდექსის ზედა ზღვარს, ეს ნიშნავს, რომ ფასი მცირდება და ბაზარი არის „ნამეტან შესყიდული“. ქვედა საზღვრის გადაკვეთა ნიშნავს იმას, რომ ბაზარი არის „ნამეტან გაყიდული“ და ფასი მიემართება მაღლა.

ინდექსები კარგი ხერხია აქტივების სიტუაციის შეფასებისთვის და ტრენდების იდენტიფიცირებისთვის. მეტიც, ისინი იძლევიან ვაჭრობის საშუალებას მათ გარეშეც კი. მათი დაუფლებით ტრეიდერს შეუძლია გახდეს დამოუკიდებელი და მიიღოს სტაბილური შემოსავალი ბინარული ოფციონის ბაზრიდან.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *