ბინარული ბროკერი EmpireOption – მიმოხილვა

ბინარულიბროკერი EmpireOption ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე სავაჭრო პლატფორმაა, რომელსაც უნარი შესწევს დააკმაყოფილოს როგორც მსხვილი კლიენტები, ისე კერძო ტრეიდერები. კომპანია მოიცავს გლობალური ფინანსური ბაზრის ყველა ტიპს და მან პოპულარობა მოიხვეჭა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. სხვა ცნობილი საბროკერო პლატფორმებისგან განსხვავებით, EmpireOption რეგისტრირებულია ურუგვაიში და ქვეყანაში მოქმედი კანონების შესაბამისად მოქმედებს. EmpireOption-ის მიერ ციფრულ ოფციონებში ინვესტირება შესაძლებელია 2011 წლიდან. ამჟამად კომპანია არ წარმოადგენს კონტროლირებად ფინანსურ ორგანოს, მაგრამ მომავალში გეგმავს ლათინური ამერიკის ფასიანი ქაღალდების კომისიისგან ლიცენზიის მიღებას. საბროკერო ტრენინგის უნიკალურმა მასალებმა შესაძლოა, ახალბედა კომპანია ბინარული ოფციონების ექსპერტად აქციოს.

კომპანიაში მომუშავე სპეციალისტები საკუთარ მეთოდებს ავითარებენ თავიანთი კლიენტების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. კომპანია რეგურარულად ატარებს ვებინარებს, აქვეყნებს ელექტრონულ წიგნებს და ინდივიდუალურ სასწავლო პროგრამებს სთავაზობს კლიენტებს. ტექნიკური დახმარება ტრეიდერებს 24 საათიან რეჟიმში ემსახურება.

რეალური ანგარიშის მფლობელებს შეუძლიათ პირადი მენეჯერის ყოლის იმედი იქონიონ. ყველა რეგისტრირებულ კლიენტს საშუალება ეძლევა ივაჭროს პლატფორმის საუკეთესო ტრეიდერების სიგნალებით. ბროკერის კონსულტანტებთან კავშირი ხორციელდება ელექტრონული ფოსტისა და უკუკავშირის მეშვეობით.

EmpireOption.com ვაჭრობის პირობები

კომპანია დამწყებ ინვესტორებს უფასო დემო ანგარიშს და ყველა საჭირო პარამეტრს სთავაზობს. რეალურ დროში ვაჭრობისთვის მინიმალური შენატანი 200 დოლარს შეადგენს, ხოლო თითოეული ტრანსაქციის ღირებულება 25 დოლარიდან იწყება. საწყისი კაპიტალის რაოდენობიდან გამომდინარე, ტრეიდერისთვის იხსნება ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი ანგარიში

  • მიკრო. ყოველკვირეული ფინანსური მოხსენებები, თავისუფალი წვდომა საწყისი დონის სასწავლო მასალებზე, გადახდა 10 დღეში. კლიენტები, რომელთა კაპიტალი $200-დან იწყება.
  • ანგარიში კლასიკი, დეპოზიტი $500-დან იწყება. უფასო ინვესტირების სტრატეგიები, ბიზნეს სტრატეგია, გადახდის პროცესს 7 დღეზე მეტი არ სჭირდება, მინიმალური გასატანი თანხა $100-დან.
  • ანგარიში პლუსი. წვდომა ყოველდღიურ სიგნალებზე, ტრენინგის მოწინავე კურსები, სპეციალური შეთავაზებები, სატრენინგო სტრატეგიების ვრცელი სია. განკუთვნილია იმ ტრეიდერებისთვის, რომელთა დეპოზიტი $1000-დან იწყება.
  • პრემიუმი, დეპოზიტი $5000-დან. სპეციალისტთან ვაჭრობის საშუალება, გადახდა 3 სამუშაო დღეში, მინიმალური გასატანი თანხა $1.
  • Empire VIP ანგარიში, რომლის პირობები კლიენტთან ინდივიდუალური შეთანხმების საფუძველზე ხდება. გადახდას 1 დღე ესაჭიროება. იმ კლიენტებისთვის, რომელთა კაპიტალი $30 000-დან იწყება.

ბროკერი თავის კლიენტებს სთავაზობს გადახდის პოპულარულ სერვისებს და ელექტრო ბარათებს. ვაჭრობა მიმდინარეობს პოპულარულ პლატფორმაზე SpotOption-ის , ან მისი მობილური ვერსიით. პროგრამა ხასიათდება სტაბილური მუშაობით. გთავაზობთ გრაფიკებს, ინდიკატორებს და სხვა სასარგებლო პარამეტრებს.

ოფციონები

EmpireOption-ის ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები მოიცავს რამდენიმე ათეულ აქტივს, მათ შორის, პერსპექტიული ბრენდების აქტივებს, მნიშვნელოვან ინდექსებს, ნედლეულს, მომგებიან სავალუტო წყვილს. კონტრაქტის მოგება მერყეობს 65%-დან 75%-მდე, დაბრუნების საპროცენტო მაჩვენებელია 10%. მომხმარებელს საშუალება აქვს 7 შეთავაზებული ბინარული კონტრაქტიდან ერთი აირჩიოს, მათ შორის, კლასიკური ოფციონი, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი კონტრაქტები, საფეხური, შეხება და სხვა.

ბინარული ოფციონების ბროკერი EmpireOption მაღალი ხარისხითა და პროფესიონალიზმით გამორჩე ული სავაჭრო პლატფორმაა. კომპანია ყოველთვის დროულად ასრულებს თავის ვალდებულებებს და უზრუნველყოფს ეფექტურ თანამშრომლობას.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *